KONSPEKT LEKCJI Z PIŁKI RĘCZNEJ
DLA KL. II Gimnazjum

 

Prowadzący: mgr Maria Dąbrowska

 

Cele główne:

 

Umiejętności:

1.     Ćwiczenia przygotowawcze do ataku pozycyjnego.

2.     Rzut piki do bramki w wyskoku.

3.     Ćwiczenia w ataku i obronie.

Motoryczność:

Kształtowanie szybkości.

Kształtowanie siły specjalnej – siły rzutu.

Wiadomości:

Poznanie wpływu wysiłku fizycznego na układ krążenia.

Wychowawcze:

Współdziałanie w grupie dwuosobowej.

Miejsce zajęć:

Boisko piłki ręcznej.

Czas trwania:

45 min.

Liczba ćwiczących:

24 uczniów.

Pomoce:

Piłki ręczne, chorągiewki, stojaki, i poprzeczka do skoku wzwyż, czasomierz.

 

 

 

Lp.

Tok lekcji

Treść i przebieg ćwiczeń

Uwagi

Część I wstępna 10 min.

Organizacja lekcji

Sprawdzenie gotowości do zajęć – zbiórka, raport, powitanie.

Podanie głównych zadań lekcji. Przygotowanie sprzętu i przyborów do zajęć. Dokonanie pomiaru tętna – wyjaśnienie jak i gdzie dokonujemy pomiaru (czas 30 s.).

 

2 min

Ćwiczenia ramion

W marszu, biegu, przenoszenie piłki z ręki do ręki.

1 min.

Ćw. Tułowia

Toczenie i podnoszenie piłki z podłoża w marszu i biegu.

30 s.

Ćw. Tułowia

To samo w marszu ze współćwiczącym. Nogi, kolana ustawione są  w kierunku marszu.

30 s.

Ćw. Ramion

W biegu dowolne podrzucanie piłki w górę i dowolny chwyt.

10 razy

Ćw. Tułowia

W przysiadzie trzymając piłkę oburącz przed sobą – pad w przód (amortyzacja na piłce).

8 razy

Ćw. Skocznościowe

Wyrzut piłki w górę – wykonać siad, wyskok i chwyt piłki w wyskoku.

6 razy

Ćw. Ramion i nóg

Kozłowanie piłki dookoła boiska ze zmianą ręki kozłującej.

30 s.

Część II główna 30 min.

Ćw. Techniki – kozłowanie

Ćw. w parach – ćwiczący w biegu wolno kozłując piłkę, zmieniając rękę, obrońca (współćwiczący) porusza się z boku usiłując wygarnąć piłkę kozłującemu.

2 min.

Ćw. techn. Rzuty.

Ustawienie w czterech rzędach przed bramką w odległości 15 m. Z biegu dwóch, trzech kroków wykonujemy rzut do bramki z wyskoku.

3 min.

Rzuty.

Ćwiczący ustawiają się w rzędach przed polem bramkowym lekko z boku stoi współćwiczący stały, który podaje piłkę ćwiczącemu. Przed polem bramkowym ustawiona jest poprzeczka, umieszczona na wysokości 200-230cm. Ćwiczący rzuca piłkę do bramki ponad poprzeczką z wyskoku w górę z ćwierćobrotem.

3 min.

Ćw. techn. Zwody.

Ćwiczący ustawieni w rzędzie z lewej, prawej strony bramki (naprzeciw chorągiewek) około 10m od pola bramkowego. Z boku stoi podający. Każdy ćwiczący biegnie w kierunku chorągiewki, gdzie około 2m. Przed nią otrzymuje piłkę, wykonuje zwód, a po zwodzie ucieka w przeciwnym kierunku i wykonuje rzut z wyskoku do bramki.

5 min.

Ćw. techn. Obrona.

Ćwiczący z piłkami ustawiają się naprzeciw luźno rozstawionych obrońców (3-6 atakujących; 5-8 obrońców). Do zadania ćwiczących z piłką należy kozłowanie, wyminięcie obrońców zwodem i rzut do bramki. Obrońcy starają się trochę temu przeszkodzić.

4 min.

Ćw. techn. we fragmentach gry (zwody).

Dwóch atakujących rozgrywa piłkę przeciw dwóm obrońcom na określonym odcinku boiska przed polem bramkowym, stosując zwód pojedynczy przodem, w celu uwolnienia się od obrońcy i wykonania rzutu. Atakujący przechodzą na miejsce obrońców, a obrońcy biegną na koniec rzędów.

4 min.

Ćw. taktyczne – atak pozycyjny.

Ćwiczący środkowy, porusza się między chorągiewkami rozstawionymi, co 3m przed linią rzutów wolnych. Środkowy otrzymuje i podaje piłkę dobiegając do chorągiewki (można wykonywać podanie z kozła).

5 min.

Ćw. techn. podania i chwyty.

Ćwiczący z piłką podaje ją naprzeciw i biegnie na koniec przeciwnego rzędu. Współćwiczący, który otrzymał piłkę podaje ją do stałego i biegnie na koniec przeciwnego rzędu. Na opuszczone miejsce wbiegają pierwsi z rzędów, a stały podaje piłkę do jednego z nich.

4 min.

Gra właściwa.

Zamiast ćw. techn. we fragmentach gry można wprowadzić grę szkolną.

4 min.

Część III końcowa

Organizacja i uspokojenie organizmu po zajęciach.

Pomiar tętna po wysiłku i dokonanie sprawdzianu po 30 min ćwiczeń. Wyjaśnić wpływ ruchu na pracę krążenia. Zabawa uspokajająca z piłką. Ćwiczenia oddechowe i korektywne. Omówienie przebiegu zajęć. Pożegnanie.

5 min.